ຂ່າວ

ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຜົນຂອງການເຮັດວຽກ, ຂ່າວຂອງບໍລິສັດກັບເຈົ້າແລະສະ ໜອງ ການພັດທະນາແລະການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນແລະເງື່ອນໄຂການປົດຕໍາ ແໜ່ງ ໃຫ້ທັນເວລາ.